HR rådgivning

Tiltrækning og fastholdelse af de rigtige medarbejdere er en af de vigtigste succesparametre for de fleste virksomheder. Inddrag Vengo i virksomhedens rekrutteringsproces, og få en højst kvalificeret sparring og rådgivning.

Vengos HR rådgivning hjælper virksomheden til at tage beslutninger om organisering og rekruttering på et strategisk niveau, og sikrer en god virksomhedskultur og et højt kompetenceniveau hos nye medarbejdere.

Ydelsen tilpasses virksomhedens behov, men kan f.eks. omfatte følgende elementer:

  • Tovholder og sparringspartner ved vurdering af ansættelsesbehov og rekrutteringsstrategi
  • Sparring ved udfærdigelse af stillingsopslag
  • Håndtering af den eksterne profilering af stillingen på diverse online medier som eksempelvis LinkedIN og Jobindex
  • Håndtering af og kommunikation med ansøgere
  • Indledende telefonscreening af relevante kandidater
  • Deltagelse i interviews og udvælgelse af kandidater
  • Referencetagning
  • Personlighedstest
  • Afmelding af de kandidater fra processen, der ikke ansættes