Løste opgaver

Her er en række eksempler på gennemførte opgaver.

Nystartet forsikringsagentur:

 • Implementering af e-conomic og undervisning i regnskabs- og økonomiprocesser
 • Implementering af Danløn med integration til e-conomic
 • Digitalisering af fysiske arkiver og implementering af digitale papirløse processer
 • Håndtering af ansættelsesproces – sparring omkring stillingsprofil og ideel kandidat – håndtering af ansøgere – referencetagning – on-boarding

Mindre konsulentvirksomhed:

 • Etablering af økonomiprocesser
 • Migrering fra C5 til e-conomic
 • Etablering og drift af Administration Outsourcing
 • Erstatte fysisk serverbaseret infrastruktur med cloud-baseret infrastruktur baseret på Office 365

IT software-/konsulentvirksomhed:

 • Procesanalyse – og efterfølgende opfølgning på implementering af procesændringer
 • Migrering fra C5 til e-conomic – med heraf følgende implementering af procesændringer og undervisning af brugere i e-conomic
 • Sparring omkring rekruttering og screening af kandidater

Softwarevirksomhed:

 • Sparring omkring organisering af udviklingsteam og leveranceteam
 • Etablering af rekrutteringsproces, samt håndtering af en række succesfulde ansættelser

Produktionsvirksomhed:

 • Sparring omkring implementering af Office 365
 • Procesanalyse af økonomi- og regnskabsprocesser og efterfølgende implementering af en række procesændringer
 • Etablering og drift af Administration Outsourcing