Procesanalyse

De færreste virksomheder har optimale processer, og det er naturligvis ikke et bevidst valg. Ofte udvikler virksomheden sig henover tid, men processerne fortsætter uændret. Lad Vengo analysere virksomhedens processer, og opnå værdifulde effektiviseringer.

Vengo er en uafhængig, erfaren sparringspartner med et godt øje for processer.

Funktioner som økonomi, regnskab, HR, IT, indkøb osv. har sjældent det store fokus fra ledelsen af den mindre virksomhed. Ofte bliver de varetaget som en irriterende bibeskæftigelse hos ejerlederen, eller de bliver udført af eksterne samarbejdspartnere ud fra et minimumsbehov.

Ved fortsat vækst kommer virksomheden til et punkt, hvor det er meget vigtigt at tage kontrol over disse drifts- og supportfunktioner – for eksempel med henblik på effektivisering eller besparelser, men under alle omstændigheder i forbindelse med tiltrækning af samarbejdspartnere, investorer eller potentielle købere til virksomheden, som alle har behov for at føle tryghed over for virksomhedens vækstmæssige potentiale og potentielle risici.

Vengo hjælper mindre og mellemstore virksomheder med kortlægning, optimering og implementering af processer inden for økonomi, regnskab, HR, IT, indkøb osv.

Generelt vil en procesanalyse indeholde en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Kortlægning af nuværende proces
  • Definition af mulige ændringer og forbedringer
  • Udarbejdelse af oplæg til og facilitering af løsningsvalg
  • Styring og ledelse af implementering af ændringer