Ydelser

De fleste virksomheders livscyklus starter med en god idé. En idé skabt af en entreprenant iværksætter med kreativitet og et specifikt fagligt fokus. Efterhånden som virksomheden vokser, har stifteren ganske naturligt fokus på virksomhedens primære aktiviteter omkring produktudvikling, produktion, salg og markedsføring, mens supportaktiviteterne blot er et nødvendigt onde.

Funktioner som økonomi, regnskab, HR, IT, indkøb osv. bliver enten varetaget som en irriterende bibeskæftigelse hos ejeren, eller de bliver udført af eksterne samarbejdspartnere ud fra et minimumsbehov.

Ved fortsat vækst kommer virksomheden til et punkt, hvor det er meget vigtigt at tage kontrol over disse supportfunktioner – for eksempel med henblik på effektivisering eller besparelser, men under alle omstændigheder i forbindelse med tiltrækning af samarbejdspartnere, investorer eller potentielle købere til virksomheden, som alle har behov for at føle tryghed over for virksomhedens vækstmæssige potentiale og potentielle risici.

Vengo hjælper mindre og mellemstore virksomheder med kortlægning, optimering og implementering af processer inden for økonomi, regnskab, HR, IT, indkøb osv.